Samordna
vårdprocessen
Eliminera
upprepning
Automatisk
dokumentation
Ökad
patientdelaktighet