Pågående projekt strävar efter att:

Verktyg att samordna vårdprocessen
Eliminera tidskrävande & repetitiva uppgifter
Klickbaserad dokumentation
Ökad patientdelaktighet