Hur man installerar
Digital Whiteboard

Patientöversikt som är tänkt att ersätta whiteboardtavlan i sjukvården. Eliminera behovet av att dokumentera "anteckningar" i journalen. Mitt mål är att göra allt så minimalistiskt som möjligt, samtidigt som det skall vara överskådligt.

Vidare information finner du på sidan, i menyn och klicka på knappen "information".


Vätskelista

(iPhone & Android)

App som är utvecklad för att logga hur mycket vätska man har druckit under en dag. Gjord för mobila enheter, men kan även användas till vanlig dator. Användaren kan även genom att fylla i vikt och temperatur få uträknat dagligt vätskeintag.

Håller du mobilen lodrätt kan du registrera glas.

Håller du mobilen vågrätt kan du ändra inställningar.

Kaloriräknare (kcalcal)

(iPhone & Android)

I app format men kan även användas via webbläsaren i datorn. Menat att användas av vårdgruppen på ett arbetspass, för att göra en "grov" registering av patienternas daglia kalori intag.

I nuläget kan endast "huvudkosten" registreras och då med hur stor del av protionen en patient intagit.

Anatomi Quiz

(Google Chrome & iPhone)

App vilket syfte är att hjälpa till att lära ut latinska namn och var de befinner sig i kroppen.

Farma Quiz

(Google Chrome & iPhone)

Samling av olika frågor och svar, inom området Farmakologi. Uppbyggt enligt memorytekniken.

Slutanteckning

(Windows & Google Chrome)

Funktion som där sjuksköterskan innan en patient går hem, svarar på frågor i formuläret. När detta är klart, skrivs automatiskt färdig formulerad journaltext ut, beroende på vad som svarats. Detta för att öka kvalitén i slutanteckning. Sjuksköterskan behöver inte börja från ruta ett. Istället för att hitta relevanta frågorna, får sjuksköterskan frågorna ställda. Specifikt kan denna funktion hjälpa sjuksköterskor med språk och skrivsvårigheter.

Pillerräknare

(Internet Explorer & Google Chrome)

Funktion för sjuksköterskan som loggar antal narkotikatabletter som ges till respektive patient, under ett arbetspass. Detta ger möjlighet för sjuksköterskan att efter registrera i narkotikablanketterna vid arbetspassets slut. Detta gör att det blir mindre tabletter som ej registreras, då nu det enbart är ett klick med musen.

Lathund

(Google Chrome & iPhone)

En webbsida som även är mobilanpassad. Ett ihop klistrande av flertalet lathundar som en sjuksköterska kan behöva under ett arbetspass. Allt samlat under en länk.

Poké Time

(Google Chrome & iPhone)

Genom att fylla i information från din profil från Pokémon Go, kan du se hur lång tid det kommer ta att spela spelet och se din statistik.


Till Sidan
Manual
GitHub
Bookmarklet
Ram App

(Google Chrome & iPhone)

Funktion som fungerar som en ram för en webbsida. Den får iPhone att hantera webbsidan likt en app. Med andra ord att den är i fullskärm, inga menyer utan enbart själva webbsidan.

Finns nu även som "Bookmarklet". Det innebär att du behöver bara dra knappen till bokmärksfältet. Gå sedan in på önskad sida, klicka på bokmärket som du skapade innan och webbsidan är nu en Webb App! Kolla på min guide hur man sparar webb appar på telefonen på: teddyprojekt.tk/manualer/iphone.html.

Road Counter

(iPhone)

Hade tråkigt på en långfärdsbuss, för några år sedan. Då med dålig täckning. Ville veta hur långt det var kvar, innan vi var framme. Skapade denna enkla funktion. Genom att beräkna snitt hastighet och mil/kilometer, räknas tiden ut som det är kvar.

Sår remiss

(Windows & Google Chrome)

Specifikt gjord för avd 349a

Skriver sår remiss text. Räknar ut datum då patient skall gå till Vårdcentralen (eller bestämma tid med Hemtjänsten). Om tid för sutur/agrafftagning blir under helgen, läggs tiden på nästkommande måndag.

Datum är obligatorisk att fylla i. Resten av textfönstren (som inte har ett värde i sig) är inte obligatoriska.

När knappen "Kopiera texten" klickas på, kopieras texten till urklipp på datorn. I Melior kan du högerklicka och välja "klistra in" eller använda kortkommandot [Ctrl+V].