Denna sida är till för att samla alla mina projekt och separata sidor på en plats.

Mitt främsta mål är att effektivisera vården.

Pågående projekt strävar efter att:

Verktyg att samordna vårdprocessen
Eliminera tidskrävande repetitiva uppgifter
Klickbaserad dokumentation
Ökad möjlighet för patient att bidra mer i vården