Denna sida är till för att samla alla mina projekt och separata sidor på en plats. Mitt främsta mål är att effektivisera vården.

Pågående projekt strävar efter att:

  1. Skapa klickbaserad och virtuell-intelligent dokumentation.

  2. Skapa verktyg som hjälper vårdpersonal att samordna vårdprocessen.

  3. Eliminera tidskrävande repetitiva uppgifter.

  4. Ge patienten ökad möjlighet att själv delta och hjälpa till i vården.